SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Jak začít s meditací

Pokud meditujete doma, vyčleňte si ve svém pokoji koutek, který učiníte naprosto čistým a posvěceným – posvátné místo, které budete užívat pouze pro meditaci. Pro vaši každodenní meditaci je nejlepší, abyste meditovali o samotě. Je užitečné, když se předtím, než začnete meditovat, osprchujete nebo vykoupete. Pomůže vám také, když na sobě budete mít čisté a světlé oblečení.

Abyste žili duchovním životem, měli byste meditovat alespoň jednou denně. Nejlépe je meditovat časně ráno, kdy je atmosféra klidná a tichá. Večer je další vhodná doba. Přikládáte-li své meditaci důležitost a jste-li upřímní, potom se síla vaší meditace automaticky zvětší. Jste-li ve své meditaci pravidelní a přesní, potom si povšimnete svého vlastního pokroku. Když si vyhradíte pro meditaci určitý čas, pomůže vám to v boji proti letargii a vzpurnosti mysli.

Při meditaci je důležité, abyste měli vzpřímenou a rovnou páteř a uvolněné tělo. Zjistíte, že vás do pohodlné polohy spontánně přivede vaše vnitřní bytost, a je na vás, abyste v ní zůstali. Někteří hledající rádi meditují v leže, což však není vhodné. Snadno totiž můžete vstoupit do světa spánku nebo do určité vnitřní dřímoty. Naproti tomu ani lotosový sed, který je pokročilou jogínskou pozicí, není pro vlastní meditaci nezbytný. Mnoho lidí velice dobře medituje, když sedí na židli.

Pomůže vám, když si zapálíte vonnou tyčinku a svíčky a před sebou budete mít květiny. Vnější květina vám připomene květinu uvnitř vašeho srdce. Když ucítíte vůni vonné tyčinky, získáte přídavkem ke svému vnitřnímu pokladu inspiraci a pročištění. Když uvidíte vnější plamen, ihned ucítíte, jak váš vnitřní plamen šplhá vysoko, výše, nejvýše.

Správné dýchání je při meditaci velmi důležité. Když dýcháte, snažte se nadechovat co nejpomaleji a nejklidněji, tak, že kdyby někdo umístil před váš nos jemnou nit, vůbec by se nehýbala. Vydechovat se snažte ještě pomaleji. Je-li to možné, ponechte krátkou mezeru mezi koncem výdechu a začátkem nádechu. Pokud to jde, na několik sekund zadržte dech. Ale je-li to těžké, nedělejte to. Nikdy nedělejte nic, co by ubližovalo vašim orgánům nebo dýchací soustavě.

Pokaždé, když se nadechujete, snažte se cítit, že do svého těla přinášíte nekonečný mír. Když vydechujete, snažte se cítit, že vypuzujete neklid, který je uvnitř vás a všude kolem vás. Poté, co jste toto několikrát zopakovali, se snažte cítit, že vdechujete sílu z vesmíru. Když vydechujete, ciťte, že vaše tělo opouští veškerý strach. Jakmile jste toto několikrát udělali, snažte se cítit, že se nadechujete nekonečné radosti a že to, co vydechujete, je zármutek, utrpení a deprese.

Je tu ještě něco, co můžete zkusit. Ciťte, že se nenadechujete vzduchu, ale kosmické energie. Ciťte, že ve vašem těle není jediné místo, které by nebylo naplněno kosmickou energií. Tato energie uvnitř vás proudí jako řeka a omývá a pročišťuje celou vaši bytost. Poté, když začnete vydechovat, ciťte, že vydechujete veškerý odpad, který je uvnitř vás – všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy.

  • Sri Chinmoy, Křídla radosti, str.31-33