SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Srdce a duše

Jestliže meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duše. Pravda, světlo a vědomí duše prostupují celé tělo, ale je tu zvláštní místo, kde duše většinu času sídlí, a to je v srdci. Chcete-li osvícení, musíte je dostat od duše, která je uvnitř srdce. Když víte, co chcete a kde to najdete, je rozumné na toto místo jít. Jinak je to jako byste šli do železářství pro potraviny.

Je nesmírný rozdíl mezi tím, co můžete získat z mysli a co můžete získat ze srdce. Mysl je omezená; srdce je neomezené. Hluboko uvnitř vás je nekonečný mír, světlo a blaženost. Získat omezené množství je snadná věc. Meditace v mysli vám je může dát. Ale můžete získat nekonečně více, meditujete-li v srdci. Dejme tomu, že máte možnost pracovat na dvou místech. Na jednom místě si vyděláte dvěstě dolarů a na jiném místě pětset dolarů. Pokud jste moudří, nebudete marnit čas na prvním místě.

Tak dlouho, dokud máte ohromnou víru v mysl, která vše komplikuje a plete, budete ve své meditaci odsouzeni ke zklamání. Běžní lidé si myslí, že složitost je moudrost. Ale duchovní lidé vědí, že Bůh je velmi prostý. V jednoduchosti, ne ve složitosti přebývá skutečná pravda.

Neříkám, že mysl je vždy špatná. Ne, to nemusí být. Ale mysl je omezená. Co můžete z mysli nanejvýš získat, je inspirace, která je sama omezená. Pro pravou aspiraci musíte jít do srdce. Aspirace přichází ze srdce, protože tam je vždy osvícená duše. Když meditujete na srdce, nezískáte jenom aspiraci, ale dostane se vám také naplnění této aspirace: nekonečného míru, světla a blaženosti.