SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Guru: tvůj soukromý vychovatel

OTÁZKA: Má každý jedinec zvláštní cestu, nebo jsou všechny cesty přibližně stejné?

ODPOVĚĎ: Všechny cesty nejsou stejné. Jsou různé silnice, ale každá silnice vede ke stejnému cíli. Každý jedinec potřebuje vedení Mistra a každý jedinec musí objevit svou vlastní cestu. Pak musí následovat jen jednu cestu a jednoho Mistra, jenž je vedoucím či průvodcem té cesty.

Každý jedinec musí nezbytně mít svou vlastní cestu. To neznamená, že by nebyli již další hledající na té cestě. Budou zde další, kteří budou chtít následovat tu samou cestu, ale každý hledající ji bude následovat svým vlastním způsobem, podle své vlastní inspirace, aspirace a duchovního vývoje.


OTÁZKA: Je možné následovat více než jednu cestu?

ODPOVĚĎ: Pokud se cvičíte v duchovní disciplíně pod vedením jednoho Mistra, je vždy vhodné vzdát se spojení s dalšími cestami. Jste-li spokojeni s jedním Mistrem a přesto však hledáte jiného Mistra, děláte vážnou chybu. Nebudete schopni přijmout, co vám váš Mistr chce dát, a váš duchovní pokrok bude velmi pomalý. Duchovnost není jako škola, kde máte učitele na každý předmět: historii, zeměpis a další. Ne. Realizace Boha je jeden předmět a pro tento předmět je zapotřebí jen jeden učitel. Proto je vždy vhodné pro nejrychlejší pokrok nalézt Mistra, v něhož máte největší víru, a poté zůstat jen v jeho člunu. Máte-li jednu nohu v jeho člunu a druhou nohu v nějakém jiném člunu, nakonec spadnete do vody.


OTÁZKA: Jak se člověk dozví, jestli je nebo není připraven pro duchovní cestu?

ODPOVĚĎ: Když jste hladový, víte, že musíte jíst. Váš hlad vás donutí cosi sníst. Také ve vnitřním životě, jste-li hladový po míru, světle a blaženosti, v tu chvíli jste připraven. Pokud máte vnitřní pláč, jste připraven pro duchovní cestu. Když cítíte potřebu, jste připraven. Jestliže nemáte potřebu, tehdy připraven nejste.

Někdy se stává, že hledající je připraven a Mistr je dosažitelný, ale lpění na běžném životě brání hledajícímu, aby se díval dostatečně upřímně. Jednou mi jedna žena řekla, že hledá Mistra devatenáct nebo dvacet let. Byl jsem tak překvapen, protože jsem si byl jist, že její Mistr je naživu. Pokud by skutečně upřímně hledala a plakala pro svého Mistra, našla by jej. Pokud aspirant skutečně upřímně pláče pro cestu, jeho cesta před něj předstoupí sama. Pláče-li někdo skutečně pro duchovního Mistra, buď Mistr přijde k němu anebo on bude schopen přijít k Mistrovi. Žádné upřímné úsilí neskončí v nicotě. Vyvine-li někdo upřímnou snahu, přeji si říci, že jeho vnitřní i vnější život musí být korunován úspěchem.