SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Nebuďte odrazeni

Prosím, nebuďte znepokojeni, pokud zpočátku nemůžete dobře meditovat. Dokonce i v běžném životě, sám Bůh ví, jak mnoho let musí člověk cvičit, aby se v něčem stal velice dobrým. Když dokonalý pianista pomyslí na to, jaká byla jeho úroveň, když poprvé začínal hrát, bude se smát. To skrze postupný pokrok dosáhl své dnešní hudební úrovně. Také v duchovním životě se vám může zpočátku zdát, že je pro vás obtížné meditovat. Ale nesnažte se sami sebe nutit. Deset minut časně z rána je dosti. Postupně bude vaše schopnost vzrůstat. Cvičíte-li každý den, učiníte ve svém vnitřním životě pokrok.

Stejně tak nemůžete jíst to nejvybranější jídlo každý den. Dnes jste možná jedli delikátní jídlo a pak tři nebo čtyři dny budete možná jíst velice prosté jídlo. Ale dokud jíte, víte, že vyživujete své tělo. Podobně, pokud jeden den máte dobrou meditaci a následující den shledáváte, že nejste schopni dobře meditovat, nebuďte zklamaní a nesnažte se nutit do meditace. Když skončila vaše meditace, neciťte se ani na okamžik špatně, protože jste nemohli meditovat. Jste-li nespokojeni sami se sebou, děláte velkou chybu. Pokud nemůžete v určitý den meditovat, snažte se přenechat zodpovědnost Bohu. Jestliže nemůžete jeden den meditovat dobře, ciťte, že některý další den vám Nejvyšší opět dá požehnání, inspiraci a aspiraci, abyste meditovali velice dobře. Jste-li však znepokojeni či roztrpčeni, něco z pokroku, který jste učinili včera či předevčírem, bude zmenšeno či anulováno. Nejlepší je být ve svém duchovním životě klidný, tichý a stálý. Pak budete jistě pokračovat v pokroku ve své meditaci a ve svém duchovním životě.