SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Praktické řešení problémů


OTÁZKA: Můžeme si zodpovědět své vlastní otázky prostřednictvím naší denní meditace? A pokud ano, jak můžeme říct, zda odpověď skutečně přišla ze srdce nebo z duše, namísto z mysli?

ODPOVĚĎ: Jakákoliv otázka, kterou máte, může být zodpovězena při vaší meditaci nebo na konci meditace. Jdete-li hluboko dovnitř, nepochybně dostanete odpověď. Ale když získáte odpověď, musíte určit, zda přichází z duše nebo z mysli. Přichází-li ze srdce či z duše, ucítíte pocit úlevy a míru. V tu chvíli nebudou přicházet žádné opačné myšlenky, aby popřely odpověď. Pokud však odpověď nepřijde ze srdce či z duše, mysl vyjde do popředí a popře názor, který jste přijali.

Poselství, která přicházejí z mysli, nebudou mít v sobě žádnou jistotu. V tuto chvíli vám mysl řekne jednu věc; v další chvíli vám řekne něco jiného. V tuto chvíli vám mysl řekne, že jsem velice dobrý člověk; v další chvíli vám vaše mysl řekne: "Ne, on je velice špatný." Ale srdce vždy nabízí to samé poselství. Když ráno usedáte k meditaci, dá vám jedno poselství. Večer, když meditujete, získáte ze srdce to samé poselství.

Získáte-li vnitřní zprávu, abyste se na někoho zašel podívat - řekněme na svého šéfa - prostě půjdete a toho člověka navštívíte. Jestliže však zpráva přichází z mysli, předtím, než se na něj podíváte, bude ve vaší mysli mnoho otázek. Pak, když nakonec k němu přece jen zajdete a výsledek se nedostaví k vaší spokojenosti, budete se proklínat a řeknete: "Ne, to nebylo to pravé, co jsem měl udělat. Dostal jsem špatné poselství."

Vychází-li však poselství z duše, budete mít ohromné přesvědčení a budete brát jak úspěch, tak i selhání se stejným uspokojením. Zatímco poselství vykonáváte, nebudete očekávat nic podle svého vlastního způsobu; nebudete očekávat, že váš šéf s vámi bude spokojen anebo že pro vás něco udělá. Prostě to jen uděláte, a ať už výsledek přijde v podobě úspěchu či selhání, vy ucítíte, že jste udělal tu správnou věc.


OTÁZKA: Jak můžeme říci, že vnitřní poselství přichází spíše z emocionálního vitálna než z duše?

ODPOVĚĎ: Můžete vzít vitálno jako jednoho běžce a duši jako jiného běžce. Běžec-vitálno běží na začátku velice rychle, s nadměrným vzrušením a nadšením, ale nedosahuje cíle. Uběhne přibližně třicet metrů ze sta a pak již nemůže víc běžet. Běžec-duše také běží zpočátku velmi rychle. Ale jakmile startér vystřelí z pistole, nezastaví se, dokud nedosáhne svého cíle. Duše zná svou schopnost a půjde do cíle s nejvyšší důvěrou.

Jakmile získáte poselství, okamžitě se snažte vidět, který typ běžce představuje. Je to ten běžec, který se zastaví jen až dosáhne cíle, anebo je to běžec, který poběží třicet metrů a pak ztratí všechnu svou energii? Pokud poselství vychází z emocionálního vitálna, ucítíte, že odpověď, kterou jste dostali, vás nedovede k vašemu cíli. Jestliže však přichází z duše, ucítíte důvěru, že vás dovede k cíli.

Zde je jiný způsob. Když zaslechnete hlas, který vám nabízí řešení nějakého problému, představte si, že se plní určitá nádoba. Získáte-li pocit, že nádoba se plní pomalu a stále, kapku po kapce, s naprostou vnitřní důvěrou, poznáte, že je to hlas duše. Jinak ucítíte, že nádoba je plněna sklenicí či skleničkou, velice rychle. Bude naplněna rychle, ale velmi brzy se začne přelévat přes okraj. Duše naplní nádobu s naprostou jistotou a vnitřní vyrovnaností. Máte-li tento druh pocitu trpělivosti, můžete poznat, že je to hlas duše.

Třetí způsob je představit si plamen uvnitř vašeho srdce. Jsou dva typy plamene. Jeden je stálý; druhý je mihotavý. Stálý plamen uvnitř vašeho srdce není vyrušen žádným vnitřním větrem. Ale mihotající se plamen je vyrušován strachem, pochybností, úzkostí a starostí. Pokud cítíte, že vaše odpověď je mihotavým plamenem, tehdy je to hlas emocionálního vitálna. Ale pokud je to velmi stálý plamen, pozvedávající se vzhůru k nejvyššímu, poznáte, že je to hlas duše. Jakmile jednou poznáte, že je to hlas duše, můžete mít naprostou důvěru v toto poselství.


OTÁZKA: Jak se může člověk naučit překonávat strach prostřednictvím meditace?

ODPOVĚĎ: Prostřednictvím meditace nás vnější i vnitřní strach může opustit. Nyní jste obětí strachu, protože nevíte, jak rozšířit své vědomí. Ale když se uchýlíte do své božskosti pomocí meditace, tehdy vás strach musí opustit, protože ucítí, že klepe na špatné dveře. Nyní jste bezmocný, ale strach bude bezmocný v okamžiku, kdy uvidí, že prostřednictvím své meditace jste v doteku s něčím nejsilnějším.

Samotným účelem meditace je sjednotit, rozšířit, osvětlit a znesmrtelnit naše vědomí. Když meditujeme, vcházíme do své božskosti. Božskost se neobává lidskosti, protože božskost má nekonečnou sílu. Máme-li přímý přístup k božskosti, kdy naše celá existence, vnitřní i vnější, je zaplavena bezmeznou a nekonečnou silou božskosti, jak se můžeme obávat lidskosti? Je to nemožné!


OTÁZKA: Může nás meditace ochránit proti veškeré nespravedlnosti, kterou zakoušíme v životě?

ODPOVĚĎ: Když se chcete ubránit či ochránit, snažte se vždy užít vyšší zbraně. Řeknou-li vám něco lidé a vy to oplatíte na stejné úrovni, nebude tomu žádného konce. Naproti tomu, když prostě jen spolknete svůj hněv, oni budou pokračovat a využívat vás. Ale když ve vás spatří a ucítí ohromný vnitřní mír, jenž můžete získat ze své meditace, spatří ve vás cosi, co nemůže být nikdy překonáno. Uvidí ve vás změnu a tato změna je nejenom uvede do rozpaků, ale také postraší a vyleká je. Ucítí, že jejich zbraně jsou zbytečné.

Mír je tou nejúčinnější zbraní, kterou přemůžete nespravedlnost. Když se modlíte nebo meditujete, celá vaše bytost bude zaplavená mírem. Toto není nic pomyslného. Můžete cítit mír; můžete plavat v moři míru. Pak nehledě na to, co dělají druzí lidé, vy můžete cítit, že jsou jen dětmi hrajícími si před vámi. Řeknete si: "Tito všichni jsou děti. Co více bych od nich mohl očekávat?" Ale v tuto chvíli, protože jsou podle roků dospělí, stáváte se namísto toho rozzlobení a rozrušení. Pokud se modlíte a meditujete pravidelně, brzy ucítíte, že váš mír je nekonečně silnější, více naplňující a více energizující, než nešťastné situace, které vytvářejí druzí.
 

* Neměj žádný strach. Nikdo nemá svou vlastní sílu. Jen Bůh má sílu a Jeho síla je jiné jméno pro Jeho bezesnou Lásku.

 

OTÁZKA: Existuje duchovní způsob, jak se zbavit špatných zvyků?

ODPOVĚĎ: Jistěže existuje. Předtím, než cokoliv uděláte, vždy meditujte minutu nebo alespoň několik sekund. Síla této meditace vstoupí do špatného zvyku jako šíp. Meditace, voják, bude užívat své božské šípy proti špatným zvykům. Toto je naprosto nejlepší způsob.


OTÁZKA: Může meditace pomoci vyléčit fyzické nemoci jako je například vysoký krevní tlak?

ODPOVĚĎ: Meditace znamená vědomé uvědomění si svého zdroje. Když meditujeme, vědomě se snažíme jít ke zdroji, který je veškerou dokonalostí. Náš zdroj je Bůh, náš zdroj je pravda, náš zdroj je světlo. Meditace nás přivádí k našemu zdroji, kde není nedokonalosti, není nemoci. A kde je zdroj? Je uvnitř nás.

Když meditujeme, jakého výsledku se nám dostane ve vnějším životě? Učiníme naši mysl klidnou a tichou. Pro většinu lidských bytostí je téměř nemožné mít mír mysli. Ten, kdo nemá mír mysli, je opravdovým žebrákem; je jako opice v lidském těle. Nemá žádné uspokojení. Ale máme-li mír mysli na jedinou mihnuvší se vteřinu, cítíme, že jsme dosáhli v životě mnoho. Máme-li mír mysli, naše vitálno a naše tělo se stává mírné; a kde je mír, není žádné disharmonie. To jen ve světě úzkosti, nespokojenosti, napětí a zmatení je disharmonie. Jinak by nebyla žádná onemocnění.

Vysoký krevní tlak, selhání srdce a všechny nemoci, které jsou známy v Božím stvoření, jsou výsledkem přítomnosti negativních sil. Tyto negativní síly mohou být překonány, jen když se odevzdáme kladné síle. Když meditujeme, snažíme se stát dokonalým kanálem pro kladnou sílu. Kladnou silou je světlo a negativní silou je temnota. Kladnou silou je láska, ne nenávist. Kladnou silou je víra, ne nevíra. V každém okamžiku v našem životě nám kladná síla pomáhá, protože nás vědomě přivádí k našemu určení, jímž je dokonalost. Je-li naše mysl klidná a tichá, je-li naše vitálno dynamické, je-li si naše tělo vědomé toho, co dělá, tehdy jsme v paláci spokojenosti, kde nemůže být žádná choroba, žádné utrpení, žádná překážka našemu hojnému míru, hojnému světlu, hojné spokojenosti. Meditace je prostředek; je to způsob; je to cesta. Kráčíme-li po této cestě, dosáhneme svého cíle, jenž je veškerou dokonalostí.


OTÁZKA: Jsme-li zmatení či nervózní, jak nám vůbec může meditace pomoci?

ODPOVĚĎ: Když má někdo ve fyzickém světě bolest hlavy anebo žaludeční nevolnost, jde k doktorovi a doktor jej vyléčí. Je-li někdo nemocný, jak můžeme říci, že už nikdy nebude v pořádku? Pokud si bere léky, je tu možnost, že bude vyléčen. Pro nemocného člověka je lék odpovědí. Je-li někdo napaden úzkostí, starostí a zmatkem, je lékem meditace. Jen proto, že je obětí, nemůžeme říci, že nebude žádné záchrany. Záchrana tu je za předpokladu, že se jedinec chce léčit.

Dejme tomu, že je někdo napaden zmatkem a negativními silami, které vyčerpávají všechnu jeho energii a odebírají všechnu radost ze života. Je depresivní a odevzdal se zklamání následkem nespočetných problémů ve svém životě. Uvažujme o něm jako o pacientovi; potřebuje doktora, potřebuje léčení. Když jedinec trpí několika chorobami v mentálním světě, musí jít k někomu, kdo má pro něj určitý mír mysli, určité světlo, určitou vnitřní jistotu. To je duchovní učitel. Duchovní učitel je jako doktor, který té osobě poradí, jak se může osvobodit od strachu, pochybnosti, zmatku, napětí a všech negativních sil, které ji mučí.


OTÁZKA: Je skutečně nezbytné hledat pomoc, když trpíme mentálními problémy? Nemůžeme prostě meditovat sami a najít odpověď?

ODPOVĚĎ: Dejme tomu, že říkáte: "Trpím určitými mentálními těžkostmi, ale vím, že odpověď je uvnitř. Nyní je vše nocí, ale já cítím, že uvnitř mého srdce je světlo." To je to, co cítíte, ale shledáváte těžkým jít hluboko dovnitř a objevit světlo. Tehdy musíte jít k někomu, kdo může přinést do popředí světlo, které máte uvnitř sebe. Je to jako když dáte klíče od svého vlastního domu na špatné místo a nevíte, jak otevřít dveře. Ale váš přítel přichází se světlem a pomáhá vám hledat klíč. Poté, co jej s jeho pomocí naleznete, otevřete si dveře a on odejde. Jste-li připraven pátrat po klíči, který jste ztratil, ve tmě, můžete se o to pokusit. Ale když máte přítele, který má světlo, můžete mít větší jistotu v naleznutí klíče. Proto je učitel pomocník, věčný přítel, který vám pomáhá v hledání. Pomůže-li vám najít klíč, nenechá si ho. Neřekne, že je to jeho klíč. Ne! Je to váš klíč, váš dům, vaše světlo. Pak vejdete do domu a získáte vše, co jste potřeboval a chtěl.


OTÁZKA: Cítíme-li se nervózní nebo rozrušení, jak můžeme snést dolů mír?

ODPOVĚĎ: Jsou dva způsoby. Jeden způsob je tiše se nadechnout a velmi pomalu říci třikrát "Supreme". Pokud to však shledáte obtížným, můžete vzývat Nejvyššího tak rychle, jak je to jen možné. Strach nebo úzkost má svou vlastní rychlost. Máte-li být napaden svým nepřítelem, snažte se vyslovovat jméno Nejvyššího rychleji, než je rychlost útoku, který získáváte ze zloby či strachu. Pokud to můžete udělat, Nejvyšší okamžitě porazí vaši zlobu, zklamání či strach.
 

* Podívej se na květinu svého srdce a usměj se. Budeš schopen vyřešit své nejnaléhavější problémy.

 

OTÁZKA: Jak můžeme zůstat v mysli klidní, když má člověk udělat tak mnoho věcí a má tak málo času?

ODPOVĚĎ: Především, nejste-li plný míru, myslíte si, že věci, které musíte dokončit, budou dokončeny dříve? Ne! Když jste neklidný a pobouřený, když jste pln úzkostí a starostí, jen si přidáte ke svým problémům a těžkostem. Dejme tomu, že máte cíl, kterého chcete dosáhnout co nejdříve. Pokud v sobě nesete nebožské prvky, jako je strach, pochybnost, úzkost, nejistota a tak dále, znamená to, že nesete váhu navíc a snižujete svou schopnost. Jak tedy dosáhnete cíle v té nejbližší možné hodině? Vaše smluvená hodina bude odložena.

Běžec ví, že když nese váhu navíc, jeho protivníci jej porazí. Musíte cítit nezbytnost vyprázdnění své mysli v každém okamžiku. Když do vaší mysli vstoupí pochybnost, strach, nejistota či nějaká jiná negativní síla, prostě mysl vyprázdněte, odhoďte sílu stranou, abyste mohl běžet nejrychleji. Starosti a úzkosti nám nikdy nepomohou. Naopak, budou nás zdržovat. Ale máme-li mír mysli, můžeme k cíli běžet nejrychleji .

OTÁZKA: Jak můžeme použít meditaci, abychom se zbavili bolesti?

ODPOVĚĎ: Abyste vyléčili bolest, měli byste se snažit vzývat světlo. Bolest je koneckonců druh temnoty uvnitř nás. Když vnitřní světlo či světlo shůry začne působit v bolesti samé, tehdy je bolest odstraněna a přeměněna v radost. Skutečně pokročilí hledající mohou ve skutečnosti cítit radost v bolesti samé. Ale pro toto musí být člověk velmi vysoce pokročilý. Ve vašem případě, během své modlitby či meditace byste se měl snažit snést dolů světlo shůry a cítit, že bolest je temnotou uvnitř vás. Když snesete dolů světlo, bolest bude buď osvětlena a přeměněna, anebo odstraněna z vašeho systému.


OTÁZKA: Jednou při meditaci jsem najednou přišel na to, že myslím na některé přátele, kteří potřebovali určitou pomoc. Nikdy bych nemohl popsat tu sílu, kterou jsem v tu chvíli cítil, ale ujmul jsem se těchto přátel a podpořil jsem je. Za dva nebo za tři dny později bylo těmto přátelům pomoženo. Někdo potřeboval práci a získal ji a někdo byl nemocný a zlepšilo se to. Souvisí to s mým zážitkem, anebo je to jen pouhá shoda?

ODPOVĚĎ: Nebyla to shoda: daleko tomu. Byla to vaše vlastní vnitřní bytost, která jim pomohla. V tu chvíli jste se stal nástrojem Vnitřního Pilota, Nejvyššího. Nejvyšší chtěl pomoci těmto lidem a On vás ve skutečnosti učinil nástrojem, abyste jim pomohl. Nebyla to shoda. Když meditujete a vcházíte do svého nejvyššího vědomí, vaše duše se automaticky snaží pomáhat svým drahým. Vcházíte-li do velmi vysoké, velmi hluboké říše vědomí, automaticky vyjde na povrch síla z nitra a vy můžete pomáhat druhým. Někdy vaši přátelé nevědí, kdo jim pomohl. Ale vaše duše ví a jejich duše ví, že pomoc přišla od vás. To není mentální halucinace anebo ego.

 
* Můžeš-li se stát lepším posluchačem, Boží Soucit se okamžitě stane lepším rádcem.