SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Hodina pro meditaci

OTÁZKA: Jak může někdo najít čas pro meditaci během rušného dne?

ODPOVĚĎ: Máme ke své dispozici dvacet čtyři hodin a nacházíme čas na dělání nejrůznějších věcí během dne. Co nám brání v tom, abychom mysleli na Boha pět nebo deset minut denně? Máme čas jíst, máme čas spát, máme čas na setkání se svými přáteli, číst si noviny či dívat se na televizi. Máme čas na vše, co považujeme za důležité. A tak je-li to záležitost Boha, jak můžeme říct, že nemáme čas?

Bůh pro nás pláče, abychom na Něj mysleli. Pokud nám skutečně záleží na tom, abychom Jej těšili, nalezneme si čas, kdy na Něj budeme myslet a meditovat na Něj. Jestliže však nepovažujeme Boha za důležitého v našem životě, pak budeme vždy příliš zaneprázdněni.


OTÁZKA: Je určitá ranní hodina nejprospěšnější pro meditaci?

ODPOVĚĎ: Úplně nejlepší čas na meditaci je mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno. Je to Brahma Muhurta, Hodina Boha. Nezáleží na tom, na jaké úrovni jste, dokonce jste-li naprostý začátečník a budete v tu dobu meditovat, setkáte se s velmi malým odporem.

Lidé na Západě, kteří chodí spát ve dvanáct hodin nebo v jednu, nemohou očekávat, že budou schopni meditovat ve tři nebo čtyři hodiny. Chcete-li meditovat ve čtyři hodiny, měli byste jít předcházející večer spát v devět nebo deset hodin. Pro někoho, kdo právě vstoupil do duchovního života, je sedm nebo osm hodin spánku základem. Začnete-li spát jen tři nebo čtyři hodiny jenom proto, abyste mohli vstávat ve čtyři ráno, budete si zahrávat se zdravím. Duchovně nezískáte žádný užitek, protože nebudete schopni meditovat správně, jste-li vyčerpáni, a tělo bude stát jako překážka vašemu vnitřnímu pokroku. Poté co učiníte určitý pokrok ve svém duchovním životě, postupně budete moci ubírat hodiny svému spánku. Když začne vaše fyzické vědomí přijímat světlo se shora, jeho potřeba spánku se bude zmenšovat.

Pro většinu lidí na Západě je nejlepší čas pro meditaci co nejdříve po probuzení, předtím, než začnete se svými denními činnostmi. Je-li to možné, měli byste meditovat před sedmou hodinou. Dříve než vás vnější svět napadne, anebo od vás začne cosi vyžadovat, měli byste se snažit vstoupit do vnitřního světa s myšlenkou svého nasycení. Tímto způsobem vykonáte svou denní povinnost předtím, než se zapojíte do vnějších činností. Kladete-li Boha na první místo ve svém životě, všechno další získá duchovnější perspektivu. Pokud můžete potěšit nejdražšího ve vás, jímž je Bůh, předtím než vstoupíte do svých pozemských činností, tehdy přirozeně děláte tu správnou věc.


OTÁZKA: Měli bychom se snažit vstávat spontánně na meditaci, anebo bychom si měli nařizovat budík?

ODPOVĚĎ: Měli byste užívat budík. Abyste získali onu zvláštní Milost pro spontánní vstávání, musíte být jogínem. Ale prosím, když meditujete, nemějte hodiny před sebou. Chcete-li skutečně meditovat z plné duše, ponořte se prostě dovnitř. Když meditujete, těšíte Nejvyššího. On vám dá vědět v tu chvíli, kdy musíte jít do školy nebo do práce. Pokud skutečně meditujete, On toto udělá. Ale jste-li ve světě spánku, snící a plýtvající svým drahocenným časem, nebude to Jeho zodpovědnost.


OTÁZKA: Pokud člověk zůstal velmi dlouho vzhůru předchozí noc a je velmi unaven, když budík spustí, je lepší spát déle a meditovat až po navyknuté hodině?

ODPOVĚĎ: Musíte vědět, jak často tak činíte. Pokud to děláte každý týden, není to dobré. Ale je-li to jednou za čas, je to v pořádku. Ve škole studujete měsíce a pak máte prázdniny. Pokud byste však chtěli prázdniny každý den, jak budete schopni dělat pokrok? Jestli jste meditovali měsíce v určitou hodinu a jedno ráno jste mimořádně unaveni, v pořádku. Chodíte-li však do školy každý den v jinou hodinu, jak může být váš učitel potěšen?

Příležitosti nepřicházejí do našeho života každý den. Duchovnost je jako příležitost. Zmeškáte-li jednu meditaci, musíte cítit, že jste skutečně cosi zmeškali, a že jste popošli o jeden krok méně, než kam jste mohli dojít. Když nemeditujete pravidelně, vaše vědomí ztrácí některé ze svých schopností a cesta se stává velmi dlouhou. Odpočinete-li si jednou, nevědomost vás zahalí. Pokud jednou nedokážete vstát, pak vás toho dne nevědomost porazila. Dejme tomu, že jdete spát ve tři hodiny a když je čas pro meditaci, nejste schopni vstát. Kdo vás ale žádal, abyste šli spát ve tři hodiny? Řeknete, že to bylo nevyhnutelné; měli jste cosi velice důležitého. Ale zatímco jste vzhůru, protože děláte tuto důležitou věc, přimějte se prosím také cítit, že v šest hodin ráno zde bude také cosi nevyhnutelného a důležitého, co budete muset udělat: budete muset vstát na meditaci. Pokud věc, kterou jste dělali pozdě do noci, byla tak důležitá, že jste se jí nemohli vyhnout, tehdy si přeji říci, že vaše meditace je nekonečně důležitější; nic nemůže být důležitější než meditace.

Někdy je naše únava skutečná; jindy je zcela mentální. I když spíte deset hodin, někdy se cítíte nesmírně unaveni. Mnoho lidí spí mnohem více, než ve skutečnosti potřebují. Často je to vaše mysl, která vás nechává cítit, že jste unaveni a vyčerpáni. Mysl je tak chytrá. Nechá vás cítit, že pokud můžete spát jen o pět minut déle, budete se pak cítit mnohem lépe. Máte-li vstát v šest hodin, mysl vám řekne, že pokud bude moci vaše tělo spát o jednu minutu déle, budete se cítit lépe. Ale dáte-li tuto jednu minutu tělu, okamžitě vás mysl požádá o pět či deset minut navíc a zanedlouho bude sedm nebo osm hodin. Proto je nejlepší neposlouchat mysl vůbec.


OTÁZKA: Je špatné jít ráno spát po meditaci?

ODPOVĚĎ: Jdete-li spát a nevstanete-li do osmi či devíti hodin, tehdy vaše vlastní vitální síly nebo agresivita Země, která je probuzena v tuto hodinu, mohou vstoupit do výsledku meditace, kterou jste měli dříve, a zničit jej. Proto je nekonečně lepší, pokud se můžete zabývat nějakými dalšími duchovními činnostmi, jako je čtení duchovních knih či zpívání duchovních písní.


OTÁZKA: Pokud si někdo stanoví čas pro svou meditaci a dokáže vstát dříve, měl by stále zachovávat svůj původní čas?

ODPOVĚĎ: Ano. Je-li váš čas na meditaci půl šesté ráno, v tu hodinu bude duše klepat na vaše dveře, proto byste měl být připraven. Vyberte si čas, který cítíte jako nejlepší, a držte se jej. Pokud chcete, můžete vstát o půl hodiny dříve, abyste se mohl osprchovat a připravit se, ale pak byste měl začít meditovat ve svůj smluvený čas.


OTÁZKA: Chceme-li meditovat v šest hodin ráno, uděláme lépe, když vstaneme v pět hodin a budeme vzhůru celou hodinu před meditací? Když vstoupíme do běžných činností, budeme více probuzení?

ODPOVĚĎ: Není dobré, je-li zde příliš mnoho činností. Dotknete-li se hmotného předmětu, vědomí předmětu okamžitě vstoupí do vás. Pokud se dotknete románu, okamžitě do vás vejde vědomí autora. Jste-li ospalí a začnete provádět domácí práce proto, abyste se probrali, tehdy do vás vstoupí vědomí domácích prací. Pokud jste ospalí, nejlepší je osprchovat se. Voda značí vědomí. Vstoupí-li vědomí do vás, nebudete spát. Proto nevcházejte do žádné činnosti před meditací. Prostě se osprchujte a pak meditujte. Můžete se vnitřně během několika minut připravit čtením duchovních knih anebo zpíváním některých duchovních písní. Ale neměli byste provádět domácí či kancelářské práce.


OTÁZKA: Když máme sklony cítit se ospalí, je dobré zacvičit si před svou ranní meditací?

ODPOVĚĎ: Jistě. Provedení několika cviků vám může dát pocit větší bdělosti. Je dobré dělat několik minut hatha jógu před začátkem meditace.


OTÁZKA: Co bychom měli dělat, když zmeškáme svou smluvenou hodinu na meditaci? Měli bychom se snažit kvůli tomu příští meditaci meditovat déle?

ODPOVĚĎ: Pokud musíte zmeškat svou smluvenou hodinu jeden den kvůli nevyhnutelným okolnostem, neciťte se špatně. Pokud jste nenechali tuto hodinu projít svou vlastní liknavostí nebo nedbalostí anebo pocitem, že díky tomu, že jste meditovali několik dní, si nyní zasloužíte odpočinek, pak jste nespáchali duchovní zločin. Ale zmeškanou meditaci nemůžete "dohnat" další prodlouženou meditací. Jíte třikrát denně. Dejme tomu, že jste časně z rána neměli snídani a v poledne jste zmeškali také oběd. Když je čas k večeři, budete-li se snažit sníst vše, co jste nesnědli ráno a v poledne, zkazí to pouze váš žaludek. Pokud byste nejedli dva nebo tři dny a pak se snažili dohnat všechno jídlo, které jste zmeškali během svého půstu, dostali byste se do problémů.

S meditací je to stejné. Máte vnitřní schopnost meditovat určitou dobu časně z rána, v poledne, navečer a v noci. Nebudete-li  moci následovat tento pravidelný postup v určitý den, lepší bude prostě meditovat co nejoduševněleji ve svou pravidelnou hodinu. Snažíte-li se prodloužit délku trvání, pokud se budete snažit meditovat dvě anebo tři hodiny namísto půlhodiny, vaše fyzická mysl nebude schopna unést tento tlak. Místo toho, abyste si vytvořili větší kapacitu, toto vaši kapacitu zničí. Bude to vytvářet ohromné napětí ve vašem aspirujícím životě. Vše musí být děláno soustavně a postupně. Nakonec budete schopní meditovat osm hodin nebo deset hodin najednou, ale nyní to není možné.

Je-li vaše aspirace skutečně silná, pokud Bůh skutečně stojí na prvním místě ve vašem životě, můžete snadno přizpůsobit svůj vnější život tak, abyste si udělali čas na meditaci. Vnitřní aspirace má nekonečně více síly než vnější překážky. Pokud využíváte svou vnitřní sílu, okolnosti se musí odevzdat vaší aspiraci. Chcete-li skutečně meditovat každý den, přeji si vám říci, že vaše vnitřní aspirace vám dá sílu tak činit. Vnější překážky mohou být snadno překonány, protože vnitřní život je živoucím vyjádřením nekonečné síly. Před nekonečnou silou se vnější překážky musí vzdát.

 
* Duchovně pevný život není snadnou úlohou. Avšak hmotně uspokojený život je nemožnou úlohou.

OTÁZKA: Jak dlouho bych měl meditovat? Je dostačující patnáct minut, nebo bych se měl snažit meditovat déle?

ODPOVĚĎ: To záleží na jednotlivci. Pokud jste schopen meditovat více než patnáct minut, čiňte tak. Ale musí to být naprosto upřímné a dušeplné. Usednutí na hodinu jen pro zažití pocitu, že jste pokročilý hledající, by bylo chybou. Duše zde nebude. Můžete meditovat pět hodin, ale tato meditace vám nedá žádnou radost. Nebude vůbec plodná. Pouze si způsobíte bolest hlavy. Může-li člověk meditovat patnáct minut z plné duše a pak pocítí, že má schopnost pokračovat, může pokračovat. Ale pokud nemá tu schopnost, bude plýtvat časem.

Nejlepší je meditovat tak dlouho jak můžete bez vytváření jakéhokoliv mentálního napětí. To zcela závisí na vaší kapacitě. Zvyšování své duchovní kapacity je jako rozvíjení svalu. Dnes můžete cvičit a unavíte se po pěti minutách. Po dvou měsících budete možná schopni cvičit půl hodinu anebo dokonce i více, protože jste si vyvinuli své svaly. Je zde také duchovní sval, jímž je aspirace. Jak dlouho a jak upřímně můžete plakat pro Boha, záleží na síle vašeho vnitřního svalu.


OTÁZKA: Když medituji příliš krátce, nemám duchovní energii po celý den. Když medituji příliš dlouze, nemohu udržet svou aspiraci.

ODPOVĚĎ: Problém je ten, že přecházíte do extrémů. Někdy se přejíte a nemůžete strávit to, co jste snědl; někdy nejíte vůbec a cítíte se slabý. Když nemeditujete dostatečně, cítíte se špatně, a když meditujete nad svou schopnost, cítíte se vyčerpán. Ale vy nesmíte přespříliš naléhat. Musíte pouze objevit, kolik schopnosti máte. Pokud meditujete jen pět minut, pak přirozeně nebudete inspirován po celý den; ale když meditujete hodinu anebo dvě, budete přepínat svou schopnost a vaše tělo se vzbouří. Proto meditujte oddaně a dušeplně dvacet minut ráno a dvacet minut večer a odpoledne, máte-li možnost, můžete meditovat ještě pět nebo deset minut. To bude ve vašem případě dostačující.


OTÁZKA: Proč by tělo vzdorovalo?

ODPOVĚĎ: Není-li fyzické vědomí dostatečně mocné či dostatečně čisté pro udržení míru, světla a blaženosti, které psychické vědomí přijímá se shora, tehdy bude trpět. Pokud přitahujeme nad svou kapacitu, jen rozbijeme svou nádobu. Zde schopnost znamená vnímavost. Pokud si vyvineme velkou vnímavost, nehledě na to, kolik sneseme shůry dolů, budeme schopni to vstřebat. Proto vždy radím lidem, aby příliš nenaléhali. Musíme přijmout náš život takový jaký je a pak se jej pokusit přeměnit - ne najednou, ale postupně, skrze aspiraci.
 

* Je lotos uvnitř vás, rozkvétá však jen lístek po lístku.

OTÁZKA: Když se při meditaci cítím skutečně inspirován, můžu prodlužovat dobu meditace?

ODPOVĚĎ: Na začátku je lepší zůstávat  jen v meditační náladě a číst si duchovní knihy anebo zpívat oddané písně. Pokud jste meditoval půl hodiny, po dvou či třech měsících můžete prodloužit čas, ale nezvyšujte jej náhle. Dokonce i když jste inspirováni, prodlužujte prosím svůj čas na meditaci po stupních. Jinak, pokud jste dnes meditovali dobře a z ničeho nic zdvojnásobíte dobu své meditace, vstoupí do vás jemným způsobem pýcha. Celý den budete nadutý pýchou a následující den vám pýcha vůbec nedovolí meditovat. Budete si myslet, že jste přijali vše ze své meditace a tak dva týdny nebudete ani vstávat.

Meditace je jako jezení anebo cvičení. Přejíte-li se jeden den, druhý den budete mít žaludeční problémy. Anebo pokud máte schopnost udělat pět kliků a jednoho dne budete nadšeni a uděláte jich dvacet, následující den budete tak rozbolavělý, že neuděláte ani jeden. Proto vždy zvyšujte svou kapacitu pomalu; takto nebudete mít žádné problémy. Jste-li inspirováni meditovat déle, prodlužujte svůj čas jen o dvě nebo tři minuty. Trvá-li dál vaše inspirace pro zvyšování, přibližně po měsíci bude vaše meditace o deset nebo patnáct minut delší.


OTÁZKA: Snažím se meditovat patnáct minut denně, ale shledávám, že mi trvá téměř celou tuto dobu, než se ve skutečnosti zaberu do meditace. Co byste navrhoval?

ODPOVĚĎ: Chcete-li meditovat patnáct minut, pokuste se vyhradit si půl hodiny. Během této půl hodiny strávíte nějaký čas přípravou, což je nezbytné, pokud chcete mít patnáct minut dobré meditace. Někteří lidé možná poznají, že nepotřebují patnáct minut navíc. Jakmile jednou začnou, mohou běžet. Nepotřebují si zkoušet několik předběžných startů. Ale je-li to pro vás nezbytné, zkuste si několik cvičných startů. Pokud to není nezbytné, přímo od začátku můžete vstoupit do své dušeplné meditace.


OTÁZKA: Dnes jsem nemohla meditovat ráno, ale byla jsem schopna meditovat později během dne. Proč tomu tak bylo?

ODPOVĚĎ: Mohlo tu být mnoho důvodů. Když jste se pokoušela meditovat ráno, možná jste potřebovala anebo chtěla více spánku. Udělala jste naprosto správnou věc, že jste meditovala později. Kdybyste meditovala dobře ráno, tehdy čas, který jste tím strávila, by vás měl zanechat zcela spokojenou. Avšak pokud jste cítila, že jste ráno nemeditovala dobře, nejlepší věcí bylo pokusit se o to později, což jste učinila.


OTÁZKA: Jsem žena v domácnosti s malými dětmi. Jakou radu máte pro mne?

ODPOVĚĎ: Dokonce i žena v domácnosti s malými dětmi může snadno meditovat, za předpokladu, že je ochotná dělat první věci první. Časně z rána, předtím, než se rodina probudí a vy vejdete do spěchu a shonu života, můžete nabídnout několik minut Bohu. Pokud víte, že v určitou hodinu budou vaše děti vyžadovat jídlo nebo vaši pozornost, tehdy můžete snadno vstát o deset minut dříve.

Pak během dne, zatímco se staráte o své děti a pracujete ve svém domě, musíte cítit přítomnost živoucího Boha v nich a všude kolem sebe. Bohužel, většina lidí toto nedělá. Dívají se na své děti a na svou zodpovědnost jako na svůj majetek a své břímě, namísto aby je viděli jako Bohem danou příležitost milovat Boha a sloužit Bohu. Můžete-li cítit, že milujete své děti právě proto, že Bůh je uvnitř nich, tehdy zde bude spontánní proud radosti a božské lásky. V tu chvíli vaše děti také ucítí, že jim jejich matka může nabídnout něco zvláštního.

Proto se snažte prosím cítit, že mezi vámi a vašimi drahými je most, a tímto mostem je Bůh. Milujete své drahé právě proto, že Bůh, Věčný Milovaný, je uvnitř nich. Ukazujete svůj soucit k někomu, protože věčně soucitná Matka je uvnitř vás. Tímto způsobem můžete zůstat v oduševnělém a duchovním vědomí,  i když se zabýváte svými dětmi.


OTÁZKA: Někdy, když medituji, cítím kolem sebe mír a světlo. Pak mě někdo zavolá z kuchyně anebo odjinud a já musím přestat meditovat. Tehdy se cítím zklamána.

ODPOVĚĎ: Za prvé, pro svou opravdovou meditaci byste si měla vybrat čas, kdy nebude rodina vyžadovat vaši pozornost. Když vás však během meditace někdo zavolá, nebuďte rozzlobena. Ciťte, že prožitek, který jste měla při meditaci, byl nejvznešenější. Nyní musíte snést tento mír, lásku či světlo k osobě, která vás zavolala nebo rozptýlila. Pokud to dokážete dělat, namísto zklamání uvidíte rozšíření světla, které jste přijala. Pak ucítíte více radosti, protože bude zvětšen váš úspěch.

Co děláte, je oddělování svého života meditace od světa skutečnosti. Namísto toho se snažte cítit, že přinášíte božskost své meditace do situace, která způsobila vaše vyrušení. Rozšíříte-li svou meditaci tímto způsobem, uvidíte ji uvnitř svých denních činností. Meditace není jen v tichosti, ale také ve spěchu a shonu světa. Shledáte, že také zde si můžete udržet vysoké vědomí.
 

* Kamkoli jdeš, jdi s inspirací a aspirací. Cokoli děláš, dělej s láskou a účastí.

 

OTÁZKA: Když jsme byli ve škole celý den s neaspirujícími lidmi a jsme v nebožském rozpoložení, jak se můžeme zbavit této nálady, abychom dobře meditovali?

ODPOVĚĎ: Pokuste si myslet, že jsou před vámi dva pokoje. Během dne, kdy jste byli s neaspirujícími lidmi, byli jste v neosvětleném pokoji. Zatímco jste tam byli, ciťte, že jste byli chyceni nějakými uličníky, kteří se vás snažili uškrtit. Snažili se vám vzít život - život vaší aspirace. Poté, když usednete k meditaci, ciťte, že jste nyní unikli ze světa zničení. Mohli jste být zabiti těmito silami, ale vy jste unikli do pokoje míru, světla a blaženosti, jenž je vaším pravým domovem. Budete-li mít takovýto pocit, velké ulehčení a vděčnost do vás vstoupí a vaše bytí bude automaticky odděleno ze světa neskutečnosti.

Pokud neoddělíte sami sebe od tohoto světa zničení, když jdete meditovat, neaspirující síly přijdou také. Vibrace, atmosféru a myšlenky z tohoto světa ponesete ve své mysli. Je to jakoby na vás někdo naložil těžký náklad. Nevíte, kdo jej naložil; vy prostě nesete náklad. Proto jakmile vejdete do druhé místnosti, prostě ty těžké tašky odhoďte. Někteří lidé berou meditaci jako část svého rozvrhu. Cítí, že jedna věc následuje druhou v navazující řadě: v osm hodin jdou do kanceláře; v pět hodin se vrací zpět; v šest hodin meditují. Je ale špatné brát meditaci jako další povinnost. Nespojujte neinspirující příhody ve svém životě s naplňujícími příhodami. Prostě je oddělte a dejte důležitost tam, kam náleží. Když vstoupíte do meditační místnosti, ciťte, že nyní vcházíte do skutečného života, zatímco předtím jste žili v neskutečném životě. V okamžiku kdy to uděláte, uvidíte, že skutečný život vás vítá vším svým vnitřním bohatstvím.


OTÁZKA: Velmi často se cítím plný lásky a radosti předtím než usnu a mohu zůstat bdělý bez jakýchkoliv vědomých myšlenek, vyjma vděčnosti. Obávám se však ranního vstávání. Chci být odpočatý.

ODPOVĚĎ: Pokud nemůžete usnout a ani nebožské myšlenky vás neobtěžují, proč nezkusíte meditovat znovu? Necítíte-li se na meditaci, můžete si číst nějaké duchovní knihy. Je-li to vaše doba pro spánek, ale vy nejste ospalý, nejlepší pro vás bude cítit, že Bůh vám dává možnost meditovat více. Budete-li se cítit ospalý během meditace, můžete jít spát. Jestliže vás však ospalost neobtěžuje, měl byste se cítit šťastný, že můžete využít tento čas k božskému účelu.


OTÁZKA: Může někdo udělat duchovní pokrok týdnem intenzivní meditace?

ODPOVĚĎ: Pak by muselo být otevřeno více blázinců. Není to možné. Jen duchovní Mistři mohou meditovat hodiny a dny bez konce. Běžní hledající musí hovořit a být společně s lidmi a zapojovat se do vnějších činností. Jinak se mysl a nervy stanou velmi podrážděnými. Poté vyjde do popředí hněv a také druh jemné pýchy, že jste byli navýsost duchovní po celý týden. Tehdy se hledající stane nenormálním.
Meditace osmnáct či dvacet hodin denně je možná, ale jen tehdy, když jste na pokraji realizace nebo až jste realizovali Boha. V tu chvíli získáte tu schopnost. Pokoušíte-li se o to však nyní, jen se zblázníte.
 

* Potřebuješ štěstí? Pak dělej pouze tři věci: Medituj pravidelně. Směj se z plné duše. Miluj neúnavně.