SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Pevný čas je důležitý


Ať již meditujete ráno anebo večer, je nanejvýš důležité mít pevný čas pro svou meditaci. Dokonce i kojenec bude plakat pro mateřské mléko v určitou hodinu. Pokud máte svůj obchod a budete vždy otvírat dveře v devět hodin, tehdy budou mít ostatní jistotu, že mohou přijít v devět hodin a vy budete mít skutečně otevřeno. Všechno má svou vlastní hodinu. Vaše vnitřní bytost a váš Vnitřní Pilot, Nejvyšší, vás vždy pozorují. Pokud se ustálíte na určité hodině, tehdy má Nejvyšší ve vás důvěru. Nejvyšší řekne: "V tu chvíli nikde nezahálí; medituje. Když mu něco nabídnu v tuto hodinu, jistě zde bude a přijme to."

Vy a Bůh se musíte dohodnout na určité hodině pro svou denní meditaci. Když přichází v tu hodinu a vy stále ještě spíte, odpustí vám. Nejste-li zde zítra, opět vám bude odpuštěno. Ale nebudete schopni omluvit sami sebe. Vaše jednota s Bohem vám nedovolí odpustit sami sobě. Vaše duše vám způsobí takové bolesti, že se budete cítit bídně. Láska vaší duše k Nejvyššímu je pro vás velmi důležitá. Když přichází váš Věčný Přítel, hostitel si přeje být připraven. Lidská mysl je velice zrádná věc. Ponechána sama sobě, nevědomá, temná mysl se pokusí zabránit vám, abyste dělali duchovně správné věci. Bude nalézat mnoho omluv, aby vás zdržela od naplnění přání vaší duše. Ale je-li vaše aspirace upřímná a silná, kázeň v dodržovaném čase vám pomůže bojovat proti letargii a vrtkavosti mysli.
 

* Když nevěnujete svou pozornost bezpočtu vnějších věcí, uvidíte, že pravda se dívá přímo na vás a dává vám sílu k ukáznění svého života.

 
Dejme tomu, že chcete meditovat v půl sedmé. To je vaše zvolená hodina. Vstanete-li v sedm, vaše vlastní letargie a zahálčivost odebere všechnu vaši inspiraci. Na jedné straně se bude letargie pokoušet ospravedlnit sama sebe. Vejde do vaší vědomé mysli a poví: "Ó, přišel jsem domů velmi pozdě; proto jsem nemohl vstávat." Anebo: "Minulých šest dní jsem vstával v půl sedmé. Poněvadž Bůh je veškerá laskavost, On mi dnes odpustí." Je tolik způsobů, kterými může mysl ospravedlnit vaše pozdní vstávání. Ale i když přijdete domů pozdě, neznamená to, že nebudete dělat první věci první. První věcí je meditace; první věcí je Bůh.

Jakmile jednou začnete svou cestu, pokud nebudete stále směřovat vstříc svému cíli, jste ztraceni. Můžete si myslet: "Dnes jsem unaven, proto zde zastavím a odpočinu si. Zítra opět půjdu dál." Musíte ale vědět, že nevědomost je bdělejší než vaše vlastní aspirace. Začnete-li jednou ospravedlňovat sami sebe, není tomu žádného konce. Pravidelnost vám řekne, že cíl je skutečný. Jste-li ale přesní, okamžitě se objeví jakýsi dynamismus a pohyb. Vaše pravidelnost je jako motor. Protože máte motor, víte, že se v jakémkoli okamžiku můžete rozjet. Přesnost je, když skutečně otočíte klíčkem a nastartujete motor. S pravidelností získáte jen mlhavou představu, že něco uděláte. Ale s přesností to ve skutečnosti uděláte.

Jste-li pravidelní a přesní ve své meditaci, povšimnete si svého vlastního pokroku. Pokud můžete meditovat upřímně a z plné duše v pevnou hodinu každý den, přijde doba, kdy se stanete znalcem. V tu chvíli budete schopni meditovat, ať byste dělali cokoliv, a nebudete potřebovat pevnou hodinu. Nakonec budete schopni meditovat dvacet čtyři hodin denně, dokonce i když budete mluvit s lidmi a provádět své rozličné denní činnosti. Pro to však potřebujete mnoho let - možná mnoho životů - cvičení.
 

* Žádná cesta pro vás nemůže být příliš těžká, máte-li jeden dar Boha: víru v sebe.