SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Ranní meditace je nejlepší

Budete-li meditovat ráno, poznáte, že vaše meditace bude nejplodnější. Před východem slunce není ještě zemské vědomí rozbouřené. Svět ještě nevstoupil do svého denního vření. Příroda je klidná a tichá a bude vám pomáhat meditovat. Když je příroda v hlubokém spánku, zvířecí či neosvícené vědomí v nás také spí. V tu chvíli jste stále ve světě energizujících a naplňujících snů, z nichž může vyrůst skutečnost. Proto probuzené aspirující vědomí může nejvíce získat z časné ranní meditace.

Jakmile zasvitne den, Matka Země přichází božsky energická či nebožsky neklidná. Obzvláště na Západě, díky jeho současné dynamické povaze, je zde určitý pocit podráždění v kosmu nebo ve vnější přírodě. Tyto neklidné kvality světa do vás nemusí vstupovat, ale obvykle tak činí. Když se kolem pohybují lidé, okamžitě do vás vstupují jejich vibrace, podle toho, kde jste. Vzduch, světlo, vše kolem vás se stane prostoupené vibracemi lidských činností a lidských úzkostí. Svět stojí před vámi jako řvoucí tygr. Jak můžete vejít do své nejvyšší meditace před řvoucím tygrem? Můžete-li však meditovat, než se svět probudí, kdy kosmos je klidný a lidé kolem vás odpočívají, tehdy budete schopni mít hlubší meditaci.

Během dne je meditace velmi obtížná. Večerní meditace je také malinko obtížnější, protože osm nebo deset hodin jste byli ve spěchu a shonu světa. Během dne jste se setkali s mnoha neaspirujícími lidmi a jejich nebožské myšlenky a nečisté nápady do vás nevědomě vstoupily. A tak pokud nejste vnitřně velmi silní, budete vstřebávat mnoho neaspirujících a neinspirujících sil ze světa. Proto se stává velmi obtížným meditovat večer se stejnou nadějí a svěžestí. Osprchujete-li se před meditací, pomůže vám to. Budete-li se stýkat s duchovními lidmi, také vám to pomůže.

Ráno jsou všechny tyto nebožské síly a zážitky alespoň na chvíli vně vaší paměti. Během času, kdy spíte, všechny nečistoty, které do vás vstoupily z druhých, jsou smyty. Během hodin, kdy spíte, vás vaše duše jako božský lupič tiše pozoruje. Obyčejný zloděj by vám něco ukradl, ale tento božský lupič vám bude jen dávat a dávat. Potřebujete-li mír na jednom místě, vaše duše sem dá mír. Duše jedná jako matka, která přichází do dětského pokoje v tajnosti, časně z rána, aby pro dítě připravila věci, které bude potřebovat během dne. V noci, zatímco spíte, dostává duše příležitost dělat to, co je pro vás zapotřebí. Ale během dne, kdy jste pohlceni činnostmi vnějšího světa, je pro duši nesmírně obtížné dávat a pro vás přijímat. Pro všechny tyto důvody je ranní meditace nejlepší.
 

* Krása ke mně přišla jako ranní růže. Povinnost ke mně přišla jako ranní slunce. Božskost ke mně přišla jako ranní aspirace.