SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Dosažení celkového očištění

Chcete-li dosáhnout celkového očištění své přirozenosti, tehdy japa může být nejúčinnější, děláte-li ji systematickým způsobem, krok za krokem. První den opakujte pětsetkrát Aum nebo "Supreme", či jakoukoliv mantru, kterou vám dal váš Mistr. Další den ji opakujte šestsetkrát; den poté sedmsetkrát; a tak dál, dokud nedosáhnete tisíc dvěstě na konci jednoho týdne. Pak začněte každý den ubírat, dokud nedosáhnete opět pětset. Tímto způsobem můžete vyšplhat na strom a slézt ze stromu.
Prosím pokračujte v tomto cvičení, týden po týdnu, jeden měsíc. A» již chcete změnit své jméno či ne, svět vám dá nové jméno: čistota.

Pokud při provádění japy uděláte chybu a ztratíte sled čísel, nevadí. Prostě pokračujte s nějakým přibližným číslem. Účelem počítání je oddělit vaše vědomí od jiných věcí. Když počítáte, měli byste se snažit vejít do světa ticha, který je hluboko uvnitř mantry. Pak už nebudete muset počítat vůbec. Vaše vědomí bude zaměřeno na to, co opakujete, a vy začnete cítit, že meditujete jen na vnitřní význam mantry.

Ve většině případů je nejlepší zpívat mantru nahlas. Ale když po několika minutách opakování ucítíte, že je zde kdosi uvnitř - vaše vnitřní bytost - kdo opakuje mantru za vás, pak nemusíte zpívat nahlas. V tichosti vašeho srdce bude vaše vnitřní bytost provádět mantru za vás.

Japa by měla být prováděna ráno nebo během dne, ne těsně před spaním. Je-li japa prováděna, když je tělo unavené a chce vstoupit do světa spánku, mysl prostě začne být pobouřená a ztratí svou jednobodovou koncentraci. Budete s myslí pracovat pouze mechanicky a nezískáte žádný užitek. Není-li japa prováděna upřímně a oduševněle, je zbytečná. Proto by měla být opakována jen stokrát, dvěstěkrát či nanejvýš třistakrát předtím, než jdete spát. Pokud meditujete před spaním, budete vzývat mír, světlo a blaženost, jestliže však děláte japu pětsetkrát či tisíc dvěstěkrát předtím, než jdete spát, budete vzývat sílu a energii a nebudete moci spát.

Často když dokončíte svou japu, uslyšíte, jak je mantra opakována uvnitř vašeho srdce. Vaše ústa ji neříkají, ale vaše vnitřní bytost začala opakovat mantru spontánně.