SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Podstata AUM

Aum je jeden, nedělitelný zvuk; je to vibrace Nejvyššího. Aum je zárodečným zvukem vesmíru, protože tímto zvukem Bůh uvedl do pohybu první vibraci Svého stvoření. Nejsilnější ze všech manter je Aum; Aum je matkou všech manter. Každou sekundu Bůh tvoří sám Sebe nového uvnitř Aum. Bez zrození je Aum, bez smrti je Aum. Nic jiného, jen Aum existovalo, existuje a bude provždy existovat.

Aum je jeden sanskrtský znak, zastoupený v angličtině třemi písmeny, vyslovovaný však jako jedna slabika. Slabika Aum je nedělitelná, ale každá část z ní zastupuje odlišné aspekty Nejvyššího. "A" zastupuje a ztělesňuje vědomí Boha Tvořitele, "U" ztělesňuje vědomí Boha Udržovatele a "M" ztělesňuje vědomí Boha Přeměňovatele. Vzato dohromady, Aum je spontánní kosmický rytmus, kterým Bůh objímá vesmír.

Zvuk Aum je unikátní. Všeobecně slyšíme zvuk, když dvě věci udeří do sebe. Ale Aum nepotřebuje takovýto čin. Je to anahata, či neúder; je to bezzvuký zvuk. Jogín nebo duchovní Mistr může slyšet Aum sebetvořivší se v nejzazších skrýších svého srdce.

Je mnoho způsobů, jak zpívat Aum. Zpíváte-li jej hlasitě, cítíte všemohoucnost Nejvyššího. Zpíváte-li jej jemně, cítíte blaženost Nejvyššího. Zpíváte-li jej tiše, cítíte mír Nejvyššího.

Univerzální Aum vytvořené Nejvyšším je nekonečný oceán. Jednotlivé Aum zpívané člověkem je kapkou v tomto oceánu, ta však nemůže být oddělena od oceánu a může si činit nárok na nekonečný oceán jako na svůj zcela vlastní. Když člověk zpívá Aum, dotýká se a vyvolává kosmické vibrace nejvyššího Zvuku.

Nejlepší je zpívat Aum nahlas; tak jeho zvuk může vibrovat dokonce i ve vašich fyzických uších a prostupovat celé vaše tělo. Toto přesvědčí vaši vnější mysl a dá vám větší pocit radosti a úspěchu. Když zpíváte nahlas, zvuk "M" by měl trvat alespoň třikrát déle než zvuk "AU".

Nezáleží na tom, jak vážně člověk chybuje, pokud zpívá Aum mnohokrát z největší hloubky svého srdce, všemohoucí Soucit Nejvyššího mu odpustí. Mžiknutím oka síla Aum přemění temnotu na světlo, nevědomost ve znalost a smrt v Nesmrtelnost.

Aum má nekonečnou sílu; prostým opakováním Aum může člověk realizovat Boha. Cokoliv, co Bůh má a čímkoliv, čím Bůh je, uvnitř i vně, Aum může nabídnout, protože Aum je zároveň  životem, tělem a dechem Boha.