SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Cvičení: Očištění mysli

Mysl je téměř vždy nečistá a téměř vždy přináší neaspirující myšlenky. Dokonce i když toto neprovádí, je mysl neustále obětí pochybností, žárlivosti, pokrytectví, strachu a jiných nebožských vlastností. Všechny negativní věci nejdříve napadají mysl. Mysl je může na minutu odmítnout, ale ony zas a zas klepou na dveře mysli. Toto je přirozeností mysli. Srdce je mnohem, mnohem čistší. Zájem, láska, oddanost, odevzdanost a jiné božské kvality jsou zde, v srdci. Proto je srdce mnohem čistší než mysl. Dokonce i když máte v srdci strach nebo žárlivost, dobré kvality srdce vyjdou přesto do popředí.

Přesto však nemusí být srdce naprosto čisté, protože poblíž srdce je vitální bytí. Nižší vitálno, které je umístěno blízko pupku, má sklony vystupovat vzhůru a dotýkat se srdečního centra. Svým vlivem a blízkostí činí srdce nečisté. Nicméně srdce není jako mysl, která záměrně otvírá své dveře nečistým myšlenkám. Srdce je mnohem lepší než mysl. A nejlepší je duše. Duše je celá čistota, světlo, blaženost a božskost.

1. Stanutí se duší.

 Abyste očistili svou mysl, je nejlepší každý den několik minut při své meditaci cítit, že nemáte žádnou mysl. Říkejte si: "Nemám žádnou mysl, nemám žádnou mysl. Co mám je srdce." Po určité době ciťte: "Nemám žádné srdce. Co mám je duše." Když říkáte: "Mám duši," v tu chvíli budete zaplaveni čistotou. Avšak znovu musíte jít hlouběji a dále, říkajíce nejen "Já mám duši," ale také "Já jsem duše." V tu chvíli si představte to nejkrásnější dítě, jaké jste kdy viděli, a ciťte, že vaše duše je nekonečně krásnější než toto dítě.

V okamžiku, kdy můžete říci a cítit: "Já jsem duše," a meditovat na tuto pravdu, nekonečná čistota vaší duše vstoupí do vašeho srdce. Poté ze srdce vstoupí nekonečná čistota do vaší mysli. Dokážete-li opravdově cítit, že jste jen duší, duše očistí vaši mysl.

2. Vnitřní plamen.

Před svou meditací si pokuste představit uvnitř svého srdce plamen. Nyní je snad plamen tenký a třepotavý; možná to není mocný plamen. Ale jednoho dne se určitě stane nejmocnějším a nejzářivějším. Pokuste si představit, že tento plamen osvětluje vaši mysl. Na začátku se možná nebudete schopni soustředit ke svému uspokojení, protože mysl není soustředěná. Mysl neustále přemýšlí o mnoha věcech. Stala se obětí mnoha nevítaných myšlenek. Mysl nemá vlastní osvícení, proto si uvnitř svého srdce představte překrásný plamen, který vás ozařuje. Přineste tento osvětlující plamen do své mysli. Pak postupně uvidíte ve své mysli proužek světla. Jakmile začne být vaše mysl osvícena, bude velmi, velmi snadné se po dlouhou dobu a také hlouběji soustředit.

3. Pročištění dechu.

Než začnete svou meditaci, opakujte "Supreme" asi dvacetkrát tak rychle, jak je to jen možné, abyste pročistili svůj dech. Ciťte, jak ve skutečnosti vrůstáte do samotného Dechu Boha. Dokud a pokud nebude váš dech pročištěn, mysl nebude jednobodová.

4. Bůh chce mne, já potřebuji Boha.

Zaměřte svou pozornost na obraz. Můžete se dívat na obraz svého Mistra nebo se můžete dívat na sebe do zrcadla. Pokud se soustředíte na svůj vlastní obraz v zrcadle, ciťte, že jste naprosto jedním s fyzickou bytostí, kterou vidíte. Pak se pokuste vejít do obrazu, který vidíte. Odtud byste se měli pokusit srůst s jednou myšlenkou: Bůh tě chce a ty potřebuješ Boha. Opakujte: "Bůh chce mne, já potřebuji Boha. Bůh chce mne, já potřebuji Boha." Tehdy uvidíte, jak do vás pomalu, pevně a neomylně tato božská myšlenka vstupuje a prostupuje celé vaše vnitřní i vnější bytí, dávajíc vám čistotu do vaší mysli, vitálna a těla.

5. Prosazení kontroly nad myslí.

Můžete říci své mysli: "Nedovolím ti jít si svou vlastní cestou. Nyní chci myslet na Boha." Opakujte jméno Boha vnitřně nebo nahlas. Poté řekněte: "Chci mít čistotu v celém svém bytí." Pak opakujte: "Čistota, čistota, čistota." V tuto chvíli nedovolujete mysli myslet na nečistotu nebo na cokoli jiného. Nedejte své mysli šanci se potulovat; prostě využijte mysl ke svému vlastnímu účelu. Jsou milióny věcí, jichž můžete dosáhnout v mysli a skrze ni. Ale mysl je tak rozpustilá a zlomyslná, že když ji nevyužijete vy, využije ona vás.

6. Vyhoďte je ven.

Pokaždé, když vstoupí nebožská myšlenka do vaší mysli, vyhoďte ji ze své mysli ven. Je jako cizí prvek, zloděj, který vešel do vašeho pokoje. Proč byste měli vědomě dovolit zloději, aby zůstal ve vašem pokoji, když máte schopnost vyhodit jej ven? Vejde-li nebožská myšlenka do vaší mysli, chopte se jí a vhoďte ji do planoucího ohně vaší vnitřní aspirace.

7. Zardoušení špatných myšlenek.

Když přijde myšlenka, která není čistá, dobrá nebo božská, okamžitě velmi rychle opakujte slovo "Supreme". Nejvyšší je mým Guruem, vaším Guruem, Guruem každého. Opakujte "Supreme" velmi rychle a pokaždé, kdy užijete slovo "Supreme", ciťte, že vytváříte hada, který se obtočí kolem nebožské myšlenky a zaškrtí ji.