SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Tichá mysl

OTÁZKA: Jsem v meditaci začátečník a shledávám, že nemohu kontrolovat své myšlenky. Jak mohu mít úspěšnou meditaci?

ODPOVĚĎ: Jste-li začátečníkem, pokuste se dovolit vstoupit jen božským myšlenkám a ne myšlenkám nebožským. Je lepší nemít při meditaci vůbec žádné myšlenky, ale pro začátečníka je téměř nemožné mít mysl bez myšlenek. Proto můžete začít tím, že budete mít dobré myšlenky: "Chci být dobrý, chci být více duchovní, chci více milovat Boha, chci existovat jen pro Něj." Nechte tyto myšlenky růst uvnitř vás. Začněte s jednou nebo dvěmi božskými představami: "Dnes budu naprosto čistý, nedovolím žádné špatné myšlence, aby do mne vstoupila, jen míru." Když povolíte jedné božské myšlence, aby ve vás rostla, uvidíte, že vaše vědomí se okamžitě začne měnit k lepšímu.

Začněte s božskými myšlenkami: "Dnes chci cítit, že jsem skutečně dítětem Boha." To nebude jen pouhý pocit, ale pravá skutečnost. Ciťte, jak Panna Marie drží dítě, Krista. Ciťte, že Božská Matka vás drží v náručí jako dítě. Poté pociťte: "Skutečně chci mít světlo moudrosti. Chci kráčet se svým Otcem. Kamkoli jde, půjdu s Ním. Získám světlo od Něj."

Někteří lidé nemívají takovéto představy. Tvořivé myšlenky a nápady nepřicházejí. Je zde prostě vakuum. Můžete se ptát, co je lepší - mít mnoho hloupých poselství v mysli anebo nemít poselství vůbec žádná. Ale existuje také negativní, nevědomý způsob meditace, v  němž není žádný život - toto není tichá mysl. Není produktivní. Ve skutečné meditaci je mysl tichá, ale současně je vědomá.


OTÁZKA: Je nejlepší, když během meditace člověk zamítne všechny myšlenky?

ODPOVĚĎ: Nejlepší je pokusit se nedovolit žádné myšlence, aby vstoupila do vaší mysli, ať je špatná nebo dobrá. Je to jako když jste v pokoji a někdo klepe na vaše dveře. Nemáte žádnou představu, zda je to nepřítel anebo přítel. Božské myšlenky jsou vašimi skutečnými přáteli a nebožské myšlenky jsou vašimi nepřáteli. Chtěli byste svým přátelům dovolit vstoupit, ale nevíte, kdo jsou vaši přátelé. A dokonce i když víte, kdo jsou vaši přátelé, jakmile jim otevřete dveře, možná zjistíte, že jsou zde také vaši nepřátelé.

Tehdy, dříve než vaši přátelé překročí práh, vstoupí vaši nepřátelé. Možná, že si dokonce ani nevšimnete žádných nebožských myšlenek, ale zatímco vchází božské myšlenky, nebožské myšlenky jako lupiči také potají vstoupí a vytvoří velký zmatek. Jakmile jednou vstoupí, je již velmi těžké je vyhnat. K tomu potřebujete sílu pevné duchovní disciplíny. Patnáct minut můžete opatrovat duchovní myšlenky a pak, v jedné letmé vteřině, přijde myšlenka nebožská. Proto je nejlepší nepovolit si během meditace naprosto žádné myšlenky. Prostě mějte dveře zevnitř zajištěné.
 

* Byla doba, kdy jsem tě miloval, ó světe mých myšlenek. Ale nyní miluji krásu ticha mysli a čistotu vděčnosti srdce.

 
Vaši skuteční přátelé neodejdou. Budou si myslet: "Něco je s ním v nepořádku. Obvykle k nám bývá tak milý. Proto zde musí být nějaký zvláštní důvod, proč neotvírá dveře." Mají soucitnou jednotu, a tak budou čekat neomezeně. Ale vaši nepřátelé budou čekat jen pár minut. Poté ztratí všechnu svou trpělivost a řeknou: "Je pod naši důstojnost marnit zde svůj čas." Tito nepřátelé mají svou hrdost. Řeknou si: "Komu na tom záleží? Kdo ho potřebuje? Půjdeme a napadneme někoho jiného." Nebudete-li věnovat pozornost opici, opice nakonec odejde kousat někoho jiného. Ale přátelé řeknou: "Ne, my jej potřebujeme a on potřebuje nás. Budeme na něho čekat stále." A tak po několika minutách vaši nepřátelé odejdou. Pak můžete otevřít dveře a vaši nejdražší přátelé zde na vás budou čekat.

Pokud meditujete pravidelně a oddaně, po určité době se stanete vnitřně silní. Poté budete schopni přivítat božské myšlenky a odehnat myšlenky nebožské. Když získáte myšlenku božské lásky, božského míru nebo božské síly, povolíte této myšlence, aby do vás vstoupila a rozpínala se. Necháte ji hrát si a růst v zahradě vaší mysli. Zatímco si myšlenka hraje a vy si hrajete s ní, uvidíte, že do ní vrůstáte. Každá božská myšlenka, kterou necháte vstoupit, vytvoří pro vás nový a naplňující svět a přeplní celou vaši bytost božskostí.

Po několika letech meditace budete mít dosti vnitřní síly, abyste nechali vstoupit dokonce i nebožské myšlenky. Když nebožská myšlenka přijde do vaší mysli, nebudete jí odmítat; přeměníte ji. Když někdo nebožský klepe na vaše dveře a vy máte dosti síly přinutit jej, aby se choval správně jakmile vejde, můžete mu dveře otevřít. Nakonec musíte přijmout výzvu a překonat tyto špatné myšlenky; jinak vás budou přicházet obtěžovat znovu a znovu.
 

* Jsem tak hrdý na svou mysl. Proč? Protože se začala těšit z malých věcí, z prosté myšlenky, čistého srdce, pokorného života.

 
Musíte být božským hrnčířem. Obává-li se hrnčíř hlíny, hlína zůstane hlínou a hrnčíř nebude schopen cokoliv světu nabídnout. Když se však hrnčíř nebojí, může přeměnit hlínu v cosi krásného a užitečného. Je to vaše svatá povinnost, přeměňovat nebožské myšlenky, ale jen tehdy, jste-li v postavení činit tak bezpečně.


OTÁZKA: Jaký je nejlepší způsob, jak naložit s nebožskými myšlenkami, které přijdou během meditace?

ODPOVĚĎ: V okamžiku, kdy negativní či neaspirující myšlenka vstupuje do vaší mysli, měli byste se pokusit použít svou aspiraci, abyste ji vypudili, protože během meditace je vše velmi intenzivní. Když mluvíte nebo se věnujete běžným činnostem, můžete mít jakékoli myšlenky, protože v těchto okamžicích vaše myšlenky nejsou silné. Jakmile však nějaká nebožská myšlenka přijde během meditace, síla vaší meditace ji zvětší a posílí. Váš duchovní život slábne v okamžiku, kdy dovolíte své mysli oddávat se během meditace nebožským myšlenkám. Přijde-li dobrá myšlenka, můžete se ji pokusit zvětšit, nebo se ji můžete pokusit pozvednout na vyšší úroveň. Máte-li však myšlenku špatnou, snažte se ji okamžitě zarazit.

Jak to uděláte? Když myšlenka, která vás napadá, přichází z vnějšího světa, snažte se shromáždit sílu duše z vašeho srdce a vynést ji přímo před své čelo. Ve chvíli, kdy je síla vaší duše spatřena myšlenkou, která se pokouší do vás vstoupit, tato myšlenka musí nutně vymizet.

Jestliže však pro toto nemáte vnitřní schopnost, nebuďte rozladěni. Někdy, když přijdou špatné myšlenky při meditaci, hledající cítí, že síla špatné myšlenky je tak mocná, že i když meditoval dvě nebo tři hodiny, je to celé zbytečné. Vejde jediná běžná myšlenka či špatná myšlenka a on cítí, že ztratil vše. To je bláznovství. Pokud nedovolíte své mysli na nich ulpět, nesmíte ani v tu chvíli přikládat špatným myšlenkám žádnou důležitost.

Když do vás během vaší meditace vstoupí emocionální myšlenky,  myšlenky nižšího vitálna nebo sexuální myšlenky a vy nejste schopni udržet je vně anebo je odehnat pryč, snažte se cítit, že myšlenky jsou jako mravenci. Prostě jim nevěnujte pozornost. Pokud dokážete cítit, že duchovní síla, kterou jste získali ze své meditace, je nekonečně silnější než síla špatných myšlenek, nemohou tyto špatné myšlenky využít vaši meditační sílu ke svým vlastním účelům. Často se však stává, že se strašně bojíte těchto myšlenek a ulpíte na nich. Myslíte-li na ně a obáváte se jich, dáváte jim sílu.

Je pravda, že špatné myšlenky mohou při meditaci nabýt na síle. Ale snadno můžete přinést do popředí dobré myšlenky, které jsou nekonečně silnější. Když k vám během meditace přijdou špatné myšlenky, okamžitě se pokuste rozpomenout na své nejsladší či nejvyšší božské zkušenosti. Vstupte do svého vlastního prožitku, který jste měli před několika dny nebo před několika lety, a pokuste se jej vnést do svého mentálního vědomí. Uvidíte, že zatímco jste plně ponořeni do svého vlastního prožitku, myšlenka z nižší vitální úrovně vás musí opustit, protože ve vašem vědomí je nejvyšší, nejhlubší, nejčistší radost. Božská radost je nekonečně mocnější než potěšení. Nektarová blaženost vašeho vlastního duchovního prožitku je nekonečně silnější než vaše nižší vitální síly. Tímto způsobem můžete problém vyřešit, aniž byste opouštěli svou meditaci.

Špatné myšlenky přicházejí, aby vás napadaly a odebraly vaše božské pocity, božské myšlenky a božskou sílu. Ale pokud věnujete pozornost pouze božským myšlenkám a povzbuzujete a opatrujete jen božské pocity, v mnoha případech špatné myšlenky prostě odejdou. Řeknou si: "On se o nás nestará. Nemáme zde místo." Špatné myšlenky mají také svou hrdost a jsou hrozně žárlivé na božské myšlenky. Nestarají se o vás, pokud se nestaráte vy o ně. Dosud jsem hovořil o myšlenkách, které přicházejí z vnějšku. Ale občas povstanou nebožské myšlenky z nitra. Zpočátku je těžké rozeznat myšlenky přicházející z vnějšku od těch, které pocházejí z nitra. Ale postupně budete schopni tento rozdíl cítit. Myšlenky přicházející z venku mohou být odvedeny zpět rychleji, než myšlenky, které vás napadají z nitra. Ale když uvnitř vás vystupují nečisté a neosvětlené myšlenky, můžete udělat jednu ze dvou věcí. Můžete se snažit pocítit, že přímo na vrcholku vaší hlavy je otvor. Poté přimějte myšlenky proudit ven jako řeku, která teče pouze jedním směrem a nevrací se zpět. Takto odejdou a vy jste od nich osvobozeni. Jiná metoda je snažit se cítit, že jste bezmezným oceánem, naprosto tichým a klidným, a že myšlenky jsou jako ryba při hladině. Oceán nevěnuje pozornost vlnkám způsobeným rybou.


OTÁZKA: Proč jsem neustále trápen myšlenkami?

ODPOVĚĎ: Jste neustále trápen svými myšlenkami, protože se snažíte meditovat uvnitř své mysli. Samou přirozeností mysli je vítat myšlenky - dobré myšlenky, špatné myšlenky, božské myšlenky, nebožské myšlenky. Chcete-li kontrolovat mysl svou lidskou vůlí, bude to, jako kdybyste žádal opici nebo mouchu, aby vás nezlobila. Samou přirozeností opice je kousat a štípat; samou přirozeností mouchy je obtěžovat lidi.

Mysl potřebuje nadřazenou sílu, která ji udrží v tichu. Touto nadřazenou silou je síla duše. Musíte přinést do popředí světlo duše z vašeho srdce. Jste vlastníkem dvou pokojů: pokoje srdce a pokoje mysli. Nyní je pokoj mysli temný, neosvětlený a nečistý; je neochotný otevřít se světlu. Ale pokoj srdce je vždy otevřen světlu, protože zde duše přebývá. Dokážete-li se soustředit a meditovat na skutečnost, jež je uvnitř vašeho srdce, místo soustředění se na mysl, tehdy tato skutečnost vyjde na povrch.

Zůstanete-li po celou dobu čekat v pokoji mysli na její osvícení zevnitř, budete plýtvat časem. Pokud chci zapálit svíčku, musím užít plamen, který již hoří, je již rozsvícen. Pokoj srdce, naštěstí, je již osvícen. Jakmile jste jednou dobře zabydleni ve svém srdci, když jste naplněni světlem duše, tehdy můžete vstoupit do pokoje mysli a osvítit ji. Ale nejdříve musíte přinést do popředí světlo duše, které je nejsilněji dostupné v srdci. Světlo duše nebude mučit nebo trestat mysl. Naopak, bude jednat jako ta nejsoucitnější matka, která cítí, že nedokonalosti dítěte jsou jejími vlastními nedokonalostmi. Srdce nabídne mysli své světlo, aby přeměnilo její přirozenost.


OTÁZKA: Během meditace se snažím, aby se mi má mysl nepotulovala, ale mám velmi malý úspěch.

ODPOVĚĎ: Vy necvičíte schopnosti svého srdce; cvičíte pouze sílu své mysli. Velmi často, když se na vás soustředím, vidím vaši mysl rotovat jako kolo. Když mysl rotuje, je pro Nejvyššího velmi obtížné ve vaší mysli jednat. Ale když vaše srdce aspiruje, třeba jen vteřinu, Nejvyšší otvírá dveře a vchází.

Od této chvíle se prosím snažte nemít vůbec žádnou mysl. To neznamená, že byste byl jako hlupák nebo zvíře. Ne! Lidská mysl není nezbytná, protože máte nadřazený nástroj zvaný srdce. Pokud dokážete zůstat ve svém srdci pět minut, i když se nemodlíte či nemeditujete, vaše vědomí bude stoupat.

Srdce je jako fontána míru, radosti a lásky. Můžete sedět u fontány a jen tak se radovat. Není zde žádná potřeba modlitby k Nejvyššímu, aby vám dal toto nebo tamto, protože získáte vše, co potřebujete - a nekonečně více - z této fontány. Ale získáte to způsobem vlastním Nejvyššímu. Můžete-li těšit Nejvyššího tím, že zůstanete vždy v blízkosti vaší fontány srdce, vaše touhy budou naplněny nanejvýš zářivě. Mohou to být ty samé touhy, jaké jste měli vždy, ale na velmi vysoké úrovni budou dotčeny září. Předtím než je vyplní, přemění Nejvyšší Svým světlem každou touhu na aspiraci.


OTÁZKA: Pokud je při meditaci nějaký hluk či rušení, je lepší jej zahrnout do meditace anebo se snažit jej nevpustit a pokračovat dál v meditaci?

ODPOVĚĎ: Každý hledající musí znát svou úroveň meditace. Jste-li začátečník, měl byste cítit, že vše, co není součástí vaší meditace, je jako vetřelec, a vy nesmíte vetřelci povolit, aby vstoupil a rušil vás. Ale když jste již velmi pokročilí a kolem vás je při meditaci rušivý zvuk nebo hluk, můžete vejít hluboko do tohoto zvuku samého a pokusit se jej vstřebat. Pokud máte tuto schopnost, pak ve svém vlastním vědomí můžete transformovat útok mocných a provokujících cizích prvků do vnitřní hudby, která se přidá k vaší meditaci.


OTÁZKA: Když dostávám během meditace tvořivé nápady, mám je následovat, anebo se je mám jen snažit cítit svým srdcem?

ODPOVĚĎ: Jakmile získáte pozitivní myšlenku, měla byste to považovat za požehnání od Nejvyššího. Ale musíte vědět, jaký druh inspirace to je. Je-li to inspirace osvětlující, měla byste ji sledovat. Je-li to tvořivá inspirace pro to, abyste udělala cosi velmi dobrého, následujte ji. Jakákoliv tvořivá myšlenka, cokoliv, co vám dává vyšší cíl, by mělo být následováno.

Možná cítíte, že inspirace je pouze v mysli, zatímco aspirace je jen v srdci. Ale aspirace může být v mysli a inspirace v srdci. Inspirace může přejít v aspiraci a obráceně. Inspirace však musí být velmi vysokého druhu. Jinak nemůže vůbec pomoci vaší meditaci. Jste-li během meditace inspirováni, aby jste uvařili cosi výtečného, tento druh inspirace je marnění času.
Pokud to je osvětlující inspirace, vezměte prosím tyto tvořivé nápady jako svůj vlastní pokrok. Když získáte tvořivé nápady, musíte vědět, že jsou to poselství z jiného světa, jež se chtějí projevit na fyzické úrovni. Po ukončení meditace byste si měli tyto nápady zapsat. A poté si je můžete promyslet.


OTÁZKA: Je špatné očekávat určitou věc, když meditujeme?

ODPOVĚĎ: Během své meditace se prostě pokuste vrhnout svou vnitřní i vnější existenci do Nejvyššího. Nemusíte myslet na nic; jen vrhněte sami sebe do moře světla, míru, blaženosti a síly. Ale neočekávejte žádnou určitou božskou kvalitu nebo výsledek, protože tehdy svazujete sebe a svazujete Boha. Je to proto, že lidské očekávání je velmi omezené. Když očekáváte, okamžitě pracuje mysl a vaše vnímavost se stává velmi omezenou. Ale pokud neočekáváte, tehdy se problém vnímavosti stává starostí Boha. V ten okamžik vám On musí dát vše v nezměrné míře a zároveň ve vás vytvoří schopnost přijmout to, co vám chce nabídnout.

Nejvyšší typ meditace je prováděn v tichosti, s jediným zaměřením: potěšit Boha způsobem Jemu vlastním. Když při meditaci můžete cítit, že těšíte Boha způsobem vlastním Bohu, je to ten nejlepší způsob meditace. Jinak, začnete-li meditovat proto, abyste získali radost, získáte radost; ale nezískáte neomezenou radost, a sice proto, že jste nepotěšili svého Věčně Milovaného Boha Jeho vlastním způsobem. Co pronesl Spasitel Kristus je tou naprosto nejvyšší pravdou: "Staň se vůle Tvá." Můžete-li před svou meditací nabídnout výsledky své meditace Zdroji a říci: "Chci se stát Tvým dokonalým nástrojem, proto můžeš naplnit Sebe ve mně a skrze mne Svým vlastním způsobem," je to nejvyšší, absolutně nejvyšší druh meditace.

 
* Tvá mysl má záplavu otázek. Je však jen jeden učitel, který je může zodpovědět. Kdo je tento učitel? Tvé ticho milující srdce.