SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Otázky & Odpovědi: Vnímavost

OTÁZKA: Nejsem v meditaci tak vnímavý, jak bych si přál. Proč je tomu tak?

ODPOVĚĎ: Někdy se to stává, protože naše zasvěcenost Nejvyššímu není ještě dokonalá. Někdy mysl odolává, někdy vitálno odolává a někdy odolává fyzické či dokonce i jemné fyzické. Je-li zde jakýkoli takovýto odpor, mohou do nás vstoupit negativní síly a naše vnímavost je snížena. Dokud si nejsme skutečně jistí, zdali chceme život tužeb či život aspirace, negativní síly budou stát mezi naší touhou a naší aspirací. Tyto síly jsou vždy bdělé. Snaží se oddělit naši aspiraci od našich tužeb. Snaží se posílit naše touhy a zabít naši aspiraci a velice často jsou úspěšné. Ale duchovně bdělá osoba vezme aspiraci a vstoupí do touhy, aby ji přeměnila. Pokud touha vstoupí do aspirace, je aspirace zničena. Vstoupí-li aspirace do touhy, v tu chvíli je touha přeměněna.

Jindy možná nejste vnímavý, protože jste se stal příliš jistým; stal jste se uspokojeným. Necítíte vnitřní pláč, protože jste spokojen se svým materiálním vlastnictvím či s věcmi, které již ve svém vnitřním životě máte. Jste-li jednou spokojen s tím co máte, proč byste měl plakat pro cosi dalšího? Když máte takovýto pocit uspokojení, váš vnitřní pláč zaniká a vaše vnímavost také dochází ke konci.
 

* Řeknete-li ne svým špatným myšlenkám a ano své inspiraci stát se Božím dokonalým nástrojem, tehdy neomezená vnímavost bude okamžitě vaše.