SriChinmoy.org
cs More about Sri Chinmoy
x

Spolehněte se na Boha

Svou vnímavost můžete zvýšit, pokud cítíte, že bez Nejvyššího jste naprosto bezmocní a že s Nejvyšším jste vším. Tuto myšlenku, tuto pravdu můžete napsat na tabulku svého srdce. Snažte se cítit, že vaše vnitřní bytí i vaše vnější bytí zcela závisí na Nejvyšším. Pokud cítíte, že celé vaše bytí je bezvýznamné a zbytečné, není-li On uvnitř vás, aby vás vedl, tvaroval a utvářel a zároveň naplňoval Sebe ve vás a skrze vás, tehdy se bude vaše vnímavost rozšiřovat. Snažte se cítit, že jste vybraným dítětem Nejvyššího právě proto, že vás On využívá; využíváte-li však sami sebe svým egem a pýchou, jste od Něj vzdáleni tisíce mil. V okamžiku, kdy jste od něj vzdáleni, nejste ničím; ale ve chvíli kdy jste s Ním jedni s celou svou zasvěceností, oddaností a odevzdaností, jste vším. Když se cítíte jedním s Ním, automaticky se vaše vnímavost rozšiřuje.